Codul Penal - Pedepsele

 

Codul penal - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL III

Pedepsele


CAP. V
Individualizarea pedepselor


SECTIUNEA a 2-a
Circumstantele atenuante si circumstantele agravante

     ART. 75
    Circumstante atenuante
    (1) Urmatoarele imprejurari constituie circumstante atenuante legale:
    a) savarsirea infractiunii sub stapanirea unei puternice tulburari sau emotii, determinata de o provocare din partea persoanei vatamate, produsa prin violenta, printr-o atingere grava a demnitatii persoanei sau printr-o alta actiune ilicita grava;
    b) depasirea limitelor legitimei aparari;
    c) depasirea limitelor starii de necesitate.
    (2) Pot constitui circumstante atenuante judiciare:
    a) eforturile depuse de infractor pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii;
    b) imprejurarile legate de fapta comisa, care diminueaza gravitatea infractiunii sau periculozitatea infractorului.
     ART. 76
    Efectele circumstantelor atenuante
    (1) in cazul in care exista circumstante atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita se reduc cu o treime.
    (2) Daca pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata, in cazul retinerii circumstantelor atenuante se aplica pedeapsa inchisorii de la 10 la 20 de ani.
    (3) Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singura data, indiferent de numarul circumstantelor atenuante retinute.
     ART. 77
    Circumstante agravante
    Urmatoarele imprejurari constituie circumstante agravante:
    a) savarsirea faptei de trei sau mai multe persoane impreuna;
    b) savarsirea infractiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante;
    c) savarsirea infractiunii prin metode sau mijloace de natura sa puna in pericol alte persoane ori bunuri;
    d) savarsirea infractiunii de catre un infractor major, daca aceasta a fost comisa impreuna cu un minor;
    e) savarsirea infractiunii profitand de starea de vadita vulnerabilitate a persoanei vatamate, datorata varstei, starii de sanatate, infirmitatii sau altor cauze;
    f) savarsirea infractiunii in stare de intoxicatie voluntara cu alcool sau cu alte substante psihoactive, cand a fost provocata in vederea comiterii infractiunii;
    g) savarsirea infractiunii de catre o persoana care a profitat de situatia prilejuita de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgenta;
    h) savarsirea infractiunii pentru motive legate de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie ori apartenenta politica, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA ori pentru alte imprejurari de acelasi fel, considerate de faptuitor drept cauze ale inferioritatii unei persoane in raport cu celelalte.
     ART. 78
    Efectele circumstantelor agravante
    (1) in cazul in care exista circumstante agravante, se poate aplica o pedeapsa pana la maximul special. Daca maximul special este neindestulator, in cazul inchisorii se poate adauga un spor pana la 2 ani, care nu poate depasi o treime din acest maxim, iar in cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special.
    (2) Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singura data, indiferent de numarul circumstantelor agravante retinute.
     ART. 79
    Concursul intre cauze de atenuare sau de agravare
    (1) Cand in cazul aceleiasi infractiuni sunt incidente doua sau mai multe dispozitii care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita se reduc prin aplicarea succesiva a dispozitiilor privitoare la tentativa, circumstante atenuante si cazuri speciale de reducere a pedepsei, in aceasta ordine.
    (2) Daca sunt incidente doua sau mai multe dispozitii care au ca efect agravarea raspunderii penale, pedeapsa se stabileste prin aplicarea succesiva a dispozitiilor privitoare la circumstante agravante, infractiune continuata, concurs sau recidiva.     (3) Cand in cazul aceleiasi infractiuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei si una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita se reduc conform alin. (1), dupa care limitele de pedeapsa rezultate se majoreaza

Codul Penal - Circumstantele atenuante si circumstantele agravante