Codul Penal - Pedepsele

 

Codul penal - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL III

Pedepsele


CAP. II
Pedepsele principale


SECTIUNEA 1
Detentiunea pe viata

     ART. 56
    Regimul detentiunii pe viata
    Detentiunea pe viata consta in privarea de libertate pe durata nedeterminata si se executa potrivit legii privind executarea pedepselor.
     ART. 57
    Neaplicarea detentiunii pe viata     Daca la data pronuntarii hotararii de condamnare inculpatul a implinit varsta de 65 de ani, in locul detentiunii pe viata i se aplica pedeapsa inchisorii pe timp de 30 de ani si pedeapsa interzicerii exercitarii unor drepturi pe durata ei maxima.
     ART. 58
    inlocuirea detentiunii pe viata
    in cazul in care cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata a implinit varsta de 65 de ani in timpul executarii pedepsei, pedeapsa detentiunii pe viata poate fi inlocuita cu pedeapsa inchisorii pe timp de 30 de ani si pedeapsa interzicerii exercitarii unor drepturi pe durata ei maxima, daca a avut o buna conduita pe toata durata executarii pedepsei, a indeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le indeplineasca, si a facut progrese constante si evidente in vederea reintegrarii sociale.
     ART. 59
    Calculul pedepsei in cazul comutarii sau inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata
    in cazul comutarii sau inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata cu pedeapsa inchisorii, perioada de detentiune executata se considera ca parte executata din pedeapsa inchisorii.

Codul Penal - Pedepsele - Pedepsele principale - Detentiunea pe viata