Codul Penal - Infractiuni de fals

 

Codul penal - pagina de start

PARTEA SPECIALA
    TITLUL VI

Infractiuni de fals

CAP. I

Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori

ART. 310
Falsificarea de monede
(1) Falsificarea de moneda cu valoare circulatorie se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza falsificarea unei monede, emise de catre autoritatile competente, inainte de punerea oficiala in circulatie a acesteia.
(3) Tentativa se pedepseste.
ART. 311
Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata
(1) Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea platilor sau a oricaror altor titluri ori valori asemanatoare se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) priveste un instrument de plata electronica, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseste.
ART. 312
Falsificarea de timbre sau efecte postale
(1) Falsificarea de timbre de orice fel, marci postale, plicuri postale, carti postale sau cupoane raspuns international se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Tentativa se pedepseste.
ART. 313
Punerea in circulatie de valori falsificate
(1) Punerea in circulatie a valorilor falsificate prevazute in art. 310-312, precum si primirea, detinerea sau transmiterea acestora, in vederea punerii lor in circulatie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse.
(2) Punerea in circulatie a valorilor falsificate prevazute in art. 310-312, savarsita de catre autor sau un participant la infractiunea de falsificare, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse.
(3) Repunerea in circulatie a uneia dintre valorile prevazute in art. 310-312, de catre o persoana care a constatat, ulterior intrarii in posesia acesteia, ca este falsificata, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse, ale carei limite speciale se reduc la jumatate.
(4) Tentativa se pedepseste.
ART. 314
Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori
(1) Fabricarea, primirea, detinerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor prevazute in art. 310, art. 311 alin. (1) si art. 312 se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Fabricarea, primirea, detinerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plata electronica, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Nu se pedepseste persoana care, dupa comiterea vreuneia dintre faptele prevazute in alin. (1) sau alin. (2), inainte de descoperirea acestora si inainte de a se fi trecut la savarsirea faptei de falsificare, preda instrumentele sau materialele detinute autoritatilor judiciare ori incunostinteaza aceste autoritati despre existenta lor.
ART. 315
Emiterea frauduloasa de moneda
(1) Confectionarea de moneda autentica prin folosirea de instalatii sau materiale destinate acestui scop, cu incalcarea conditiilor stabilite de autoritatile competente sau fara acordul acestora, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza punerea in circulatie a monedei confectionate in conditiile alin. (1), precum si primirea, detinerea sau transmiterea acesteia, in vederea punerii ei in circulatie.
ART. 316
Falsificarea de valori straine
Dispozitiile cuprinse in prezentul capitol se aplica si in cazul cand infractiunea priveste monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plata emise in strainatate.

Codul Penal - Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori