Codul Penal - Infractiuni contra patrimoniului

 

Codul penal - pagina de start

PARTEA SPECIALA
    TITLUL II

Infractiuni contra patrimoniului

CAP. IV

Fraude comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice

ART. 249
Frauda informatica
Introducerea, modificarea sau stergerea de date informatice, restrictionarea accesului la aceste date ori impiedicarea in orice mod a functionarii unui sistem informatic, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, daca s-a cauzat o paguba unei persoane, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.
ART. 250
Efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos
(1) Efectuarea unei operatiuni de retragere de numerar, incarcare sau descarcare a unui instrument de moneda electronica ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fara consimtamantul titularului, a unui instrument de plata electronica sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza efectuarea uneia dintre operatiunile prevazute in alin. (1), prin utilizarea neautorizata a oricaror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.
(3) Transmiterea neautorizata catre alta persoana a oricaror date de identificare, in vederea efectuarii uneia dintre operatiunile prevazute in alin. (1), se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.
ART. 251
Acceptarea operatiunilor financiare efectuate in mod fraudulos
(1) Acceptarea unei operatiuni de retragere de numerar, incarcare sau descarcare a unui instrument de moneda electronica ori de transfer de fonduri, cunoscand ca este efectuata prin folosirea unui instrument de plata electronica falsificat sau utilizat fara consimtamantul titularului sau, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza acceptarea uneia dintre operatiunile prevazute in alin. (1), cunoscand ca este efectuata prin utilizarea neautorizata a oricaror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.
ART. 252
Sanctionarea tentativei
Tentativa la infractiunile prevazute in prezentul capitol se pedepseste.

Codul Penal - Fraude comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice