Codul Penal - Infractiuni contra persoanei

 

Codul penal - pagina de start

PARTEA SPECIALA
    TITLUL I

Infractiuni contra vietii

CAP. II

Infractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii

    ART. 193
    Lovirea sau alte violente
    (1) Lovirea sau orice acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    (2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectata sanatatea unei persoane, a carei gravitate este evaluata prin zile de ingrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda.
    (3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.
    ART. 194
    Vatamarea corporala
    (1) Fapta prevazuta in art. 193, care a cauzat vreuna dintre urmatoarele consecinte:
    a) o infirmitate;
    b) leziuni traumatice sau afectarea sanatatii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de ingrijiri medicale;
    c) un prejudiciu estetic grav si permanent;
    d) avortul;
    e) punerea in primejdie a vietii persoanei, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.
    (2) Cand fapta a fost savarsita in scopul producerii uneia dintre consecintele prevazute in alin. (1) lit. a), lit. b) si lit. c), pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.
    (3) Tentativa la infractiunea prevazuta in alin. (2) se pedepseste.
    ART. 195
    Lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte
    Daca vreuna dintre faptele prevazute in art. 193 si art. 194 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 6 la 12 ani.
    ART. 196
    Vatamarea corporala din culpa
    (1) Fapta prevazuta in art. 193 alin. (2) savarsita din culpa de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice ori a unei substante psihoactive sau in desfasurarea unei activitati ce constituie prin ea insasi infractiune se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
    (2) Fapta prevazuta in art. 194 alin. (1) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
    (3) Cand fapta prevazuta in alin. (2) a fost savarsita ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activitati, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
    (4) Daca urmarile prevazute in alin. (1)-(3) s-au produs fata de doua sau mai multe persoane, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.
    (5) Daca nerespectarea dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere sau desfasurarea activitatii care a condus la comiterea faptelor prevazute in alin. (1) si alin. (3) constituie prin ea insasi o infractiune se aplica regulile privind concursul de infractiuni.
    (6) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.
    ART. 197
    Relele tratamente aplicate minorului
    Punerea in primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltarii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de catre parinti sau de orice persoana in grija careia se afla minorul, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
    ART. 198
    Incaierarea
    (1) Participarea la o incaierare intre mai multe persoane se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
    (2) Daca in cursul incaierarii s-a cauzat o vatamare corporala uneia sau mai multor persoane si nu se cunoaste care dintre participanti a produs urmarile, se aplica tuturor pedeapsa inchisorii de la unu la 5 ani, cu exceptia victimei, care raspunde potrivit alin. (1).
    (3) Cand prin fapta savarsita in conditiile alin. (2) s-a cauzat moartea unei persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 6 la 12 ani, iar daca s-a cauzat moartea a doua sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.
    (4) Nu se pedepseste cel care a fost prins in incaierare impotriva vointei sale sau care a incercat sa-i desparta pe altii.

Codul Penal - Infractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii