Codul Penal - Infractiuni electorale

 

Codul penal - pagina de start

PARTEA SPECIALA
    TITLUL IX

Infractiuni electorale

ART. 385
impiedicarea exercitarii drepturilor electorale
(1) impiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului sectiei de votare se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
ART. 386
Coruperea alegatorilor
(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un anumit candidat se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Nu intra in categoria bunurilor prevazute in alin. (1) bunurile cu valoare simbolica, inscriptionate cu insemnele unei formatiuni politice.
ART. 387
Frauda la vot
(1) Fapta persoanei care voteaza:
a) fara a avea acest drept;
b) de doua sau mai multe ori;
c) prin introducerea in urna a mai multor buletine de vot decat are dreptul un alegator se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza utilizarea unei carti de alegator sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.
ART. 388
Frauda la votul electronic
Tiparirea si utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasa a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot in format electronic se pedepsesc cu inchisoarea de la unu la 5 ani.
ART. 389
Violarea confidentialitatii votului
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseste cu amenda.
(2) Daca fapta a fost comisa de un membru al biroului electoral al sectiei de votare, pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
ART. 390
Nerespectarea regimului urnei de vot
(1) Deschiderea urnelor, inainte de ora stabilita pentru inchiderea votarii, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) incredintarea urnei speciale altor persoane decat membrilor biroului electoral al sectiei de votare ori transportarea acesteia de catre alte persoane sau in alte conditii decat cele prevazute de lege se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
ART. 391
Falsificarea documentelor si evidentelor electorale
(1) Falsificarea prin orice mijloace a inscrisurilor de la birourile electorale se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si inscrierea in copia de pe lista electorala permanenta a unor persoane care nu figureaza in aceasta lista.
(3) Introducerea in uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care altereaza inregistrarea ori insumarea rezultatelor obtinute in sectiile de votare sau determina repartizarea mandatelor in afara prevederilor legii se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza introducerea de date, informatii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informational national necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.
ART. 392
Fapte savarsite in legatura cu un referendum
Dispozitiile art. 385-391 se aplica in mod corespunzator si in cazul faptelor savarsite cu prilejul unui referendum.
ART. 393
Sanctionarea tentativei
Tentativa la infractiunile prevazute in art. 385 si art. 387-391 se pedepseste.

Codul Penal - Infractiuni electorale