Codul Penal - Infractiuni contra sigurantei publice

 

Codul penal - pagina de start

PARTEA SPECIALA
    TITLUL VII

Infractiuni contra sigurantei publice

CAP. III

Nerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive

ART. 342
Nerespectarea regimului armelor si al munitiilor
(1) Detinerea, portul, confectionarea, precum si orice operatiune privind circulatia armelor letale, a munitiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau functionarea atelierelor de reparare a armelor letale, fara drept, se pedepsesc cu inchisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Detinerea sau portul fara drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizarii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(3) Sustragerea armelor sau munitiilor prevazute in alin. (1) si alin. (2) se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) Portul armelor prevazute in alin. (1) si alin. (2), fara drept, in sediul autoritatilor publice, institutiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori in spatiile rezervate desfasurarii procesului electoral, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
(5) Daca faptele prevazute in alin. (1) si alin. (3) au ca obiect arme interzise sau munitii, mecanisme ori dispozitive ale acestora, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.
ART. 343
Uzul de arma fara drept
(1) Uzul de arma letala sau interzisa, fara drept, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 3 ani.
(2) Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii, fara drept, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 2 ani.
ART. 344
stergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale
stergerea sau modificarea, fara drept, a marcajelor de pe arme letale se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.
ART. 345
Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive
(1) Primirea, detinerea, folosirea, cedarea, modificarea, instrainarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum si orice operatie privind circulatia acestora, fara drept, se pedepsesc cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepseste cu inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) au pus in pericol alte persoane sau bunuri, au produs vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) in cazul in care faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
ART. 346
Nerespectarea regimului materiilor explozive
(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte operatiuni privind circulatia acestora, fara drept, se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Sustragerea materiilor explozive se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Cand faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cand cantitatea exploziva este insotita de materiale de initiere, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) in cazul in care faptele prevazute in alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
ART. 347
Sanctionarea tentativei
Tentativa la infractiunile prevazute in art. 342 alin. (1) si alin. (3), art. 345 alin. (1) si alin. (2), precum si in art. 346 alin. (1) si alin. (2) se pedepseste.

Codul Penal - Nerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive