Codul Penal - Pedepsele

 

Codul penal - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL III

Pedepsele


CAP. V
Individualizarea pedepselor


SECTIUNEA a 6-a
Liberarea conditionata

    ART. 99
    Conditiile liberarii conditionate in cazul detentiunii pe viata
    (1) Liberarea conditionata in cazul detentiunii pe viata poate fi dispusa, daca:
    a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detentiune;
    b) cel condamnat a avut o buna conduita pe toata durata executarii pedepsei;
    c) cel condamnat a indeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le indeplineasca;
    d) instanta are convingerea ca persoana condamnata s-a indreptat si se poate reintegra in societate.
    (2) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberarii conditionate si atentionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune, daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori daca nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.
    (3) De la data liberarii conditionate, condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani.
    ART. 100
    Conditiile liberarii conditionate in cazul pedepsei inchisorii
    (1) Liberarea conditionata in cazul inchisorii poate fi dispusa, daca:
    a) cel condamnat a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei, in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani, sau cel putin trei patrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani;
    b) cel condamnat se afla in executarea pedepsei in regim semideschis sau deschis;
    c) cel condamnat a indeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le indeplineasca;
    d) instanta are convingerea ca persoana condamnata s-a indreptat si se poate reintegra in societate.
    (2) in cazul condamnatului care a implinit varsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea conditionata, dupa executarea efectiva a jumatate din durata pedepsei, in cazul inchisorii ce nu depaseste 10 ani, sau a cel putin doua treimi din durata pedepsei, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in alin. (1) lit. b)-d).
    (3) in calculul fractiunilor de pedeapsa prevazute in alin. (1) se tine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. in acest caz, liberarea conditionata nu poate fi dispusa inainte de executarea efectiva a cel putin jumatate din durata pedepsei inchisorii, cand aceasta nu depaseste 10 ani, si a cel putin doua treimi, cand pedeapsa este mai mare de 10 ani.
    (4) in calculul fractiunilor de pedeapsa prevazute in alin. (2) se tine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. in acest caz, liberarea conditionata nu poate fi dispusa inainte de executarea efectiva a cel putin o treime din durata pedepsei inchisorii, cand aceasta nu depaseste 10 ani, si a cel putin jumatate, cand pedeapsa este mai mare de 10 ani.
    (5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberarii conditionate si atentionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune, daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.
    (6) Intervalul cuprins intre data liberarii conditionate si data implinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat.
    ART. 101
    Masurile de supraveghere si obligatiile
    (1) Daca restul de pedeapsa ramas neexecutat la data liberarii este de 2 ani sau mai mare, condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:
    a) sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta;
   b) sa primeasca vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa;
    c) sa anunte, in prealabil, orice schimbare a locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;
    d) sa comunice schimbarea locului de munca;
    e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.
    (2) in cazul prevazut in alin. (1), instanta poate impune condamnatului sa execute una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii:
    a) sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala;
    b) sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate;
    c) sa nu paraseasca teritoriul Romaniei;
    d) sa nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta;
    e) sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participantii la savarsirea infractiunii sau cu alte persoane, stabilite de instanta, ori sa nu se apropie de acestea;
    f) sa nu conduca anumite vehicule stabilite de instanta;
    g) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme.
    (3) Obligatiile prevazute in alin. (2) lit. c)-g) pot fi impuse in masura in care nu au fost aplicate in continutul pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi.
    (4) Cand stabileste obligatia prevazuta in alin. (2) lit. e), instanta individualizeaza, in concret, continutul acestei obligatii, tinand seama de imprejurarile cauzei.
    (5) Masurile de supraveghere si obligatiile prevazute in alin. (2) lit. a) si lit. b) se executa din momentul acordarii liberarii, pe o perioada egala cu o treime din durata termenului de supraveghere, dar nu mai mult de 2 ani, iar obligatiile prevazute in alin. (2) lit. c)-g) se executa pe toata durata termenului de supraveghere.
    (6) Pentru stabilirea continutului obligatiilor prevazute in alin. (2) lit. a) si lit. b), instanta va consulta serviciul de probatiune, care este obligat sa formuleze recomandari in acest sens.
    ART. 102
    Supravegherea condamnatului
    (1) Pe durata supravegherii, datele prevazute in art. 101 alin. (1) lit. c)-e) se comunica serviciului de probatiune.
    (2) Supravegherea executarii obligatiilor prevazute in art. 101 alin. (2) lit. a) si lit. b) se face de serviciul de probatiune. Verificarea modului de indeplinire a obligatiilor prevazute in art. 101 alin. (2) lit. c)-g) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probatiune cu privire la orice incalcare a acestora.
    (3) Supravegherea executarii obligatiilor prevazute in art. 101 alin. (2) lit. d) si lit. e) poate fi realizata si printr-un sistem electronic de supraveghere, in conditiile prevazute de legea speciala.
    (4) Pe durata supravegherii, serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta, daca:
    a) au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;
    b) persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin.
    ART. 103
    Modificarea sau incetarea obligatiilor
    (1) Daca pe durata supravegherii au intervenit motive care justifica fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor in mod corespunzator, pentru a asigura condamnatului sanse mai mari de reintegrare sociala.
    (2) Instanta dispune incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le-a impus, cand apreciaza ca mentinerea acestora nu mai este necesara.
    ART. 104
    Revocarea liberarii conditionate
    (1) Daca pe durata supravegherii persoana condamnata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse, instanta revoca liberarea si dispune executarea restului de pedeapsa.
    (2) Daca dupa acordarea liberarii cel condamnat a savarsit o noua infractiune, care a fost descoperita in termenul de supraveghere si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa inchisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca liberarea si dispune executarea restului de pedeapsa. Pedeapsa pentru noua infractiune se stabileste si se executa, dupa caz, potrivit dispozitiilor de la recidiva sau pluralitate intermediara.
    (3) Dispozitiile alin. (1) si alin. (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul liberarii conditionate din executarea pedepsei detentiunii pe viata.
    ART. 105
    Anularea liberarii conditionate
    (1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana condamnata mai savarsise o infractiune pana la acordarea liberarii, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea acestui termen, liberarea se anuleaza, aplicandu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiva sau pluralitate intermediara.
    (2) in cazul in care, in raport de pedeapsa rezultata, sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 99 sau art. 100, instanta poate acorda liberarea conditionata. Daca s-a dispus liberarea, termenul de supraveghere se calculeaza de la data acordarii primei liberari.
    (3) Cand, dupa anulare, instanta dispune executarea pedepsei rezultante, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi neexecutata la data anularii liberarii se va executa dupa executarea pedepsei inchisorii.
    ART. 106
    Efectele liberarii conditionate
    Daca pana la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a savarsit din nou o infractiune, nu s-a dispus revocarea liberarii conditionate si nu s-a descoperit o cauza de anulare, pedeapsa se considera executata.

Codul Penal - Liberarea conditionata