Codul Penal - Minoritatea

 

Codul penal - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL V

Minoritatea


CAP. IV
Dispozitii comune

   ART. 128
    Efectele cauzelor de atenuare si agravare
    in cazul infractiunilor savarsite in timpul minoritatii, cauzele de atenuare si agravare sunt avute in vedere la alegerea masurii educative si produc efecte intre limitele prevazute de lege pentru fiecare masura educativa.
    ART. 129
    Pluralitatea de infractiuni
    (1) in caz de concurs de infractiuni savarsite in timpul minoritatii se stabileste si se ia o singura masura educativa pentru toate faptele, in conditiile art. 114, tinand seama de criteriile prevazute in art. 74.
    (2) in cazul savarsirii a doua infractiuni, dintre care una in timpul minoritatii si una dupa majorat, pentru infractiunea comisa in timpul minoritatii se ia o masura educativa, iar pentru infractiunea savarsita dupa majorat se stabileste o pedeapsa, dupa care:
    a) daca masura educativa este neprivativa de libertate, se executa numai pedeapsa;
    b) daca masura educativa este privativa de libertate, iar pedeapsa este inchisoarea, se aplica pedeapsa inchisorii, care se majoreaza cu o durata egala cu cel putin o patrime din durata masurii educative ori din restul ramas neexecutat din aceasta la data savarsirii infractiunii comise dupa majorat;
    c) daca pedeapsa aplicata pentru infractiunea savarsita dupa majorat este detentiunea pe viata, se executa numai aceasta pedeapsa;
    d) daca masura educativa este privativa de libertate, iar pedeapsa este amenda, se executa masura educativa, a carei durata se majoreaza cu cel mult 6 luni, fara a depasi maximul prevazut de lege pentru aceasta.
    (3) in cazul prevazut in alin. (2) lit. b), din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din momentul savarsirii infractiunii comise dupa majorat pana la data judecarii.
    (4) in cazul savarsirii dupa majorat a doua sau mai multor infractiuni concurente se aplica mai intai regulile referitoare la concursul de infractiuni, dupa care se face aplicarea dispozitiilor alin. (2).
    (5) Pedeapsa stabilita potrivit dispozitiilor alin. (2) lit. b) nu poate face obiectul amanarii aplicarii pedepsei sau al suspendarii executarii sub supraveghere.
    ART. 130
    Descoperirea unei infractiuni savarsite in timpul minoritatii
    Daca pe durata termenului de supraveghere al amanarii aplicarii pedepsei, al suspendarii sub supraveghere ori al liberarii conditionate se descopera ca persoana supravegheata mai savarsise o infractiune in timpul minoritatii pentru care s-a luat, chiar dupa expirarea acestui termen, o masura educativa privativa de libertate, amanarea, suspendarea sau liberarea se anuleaza, aplicandu-se in mod corespunzator dispozitiile art. 129 alin. (2)-(4).
    ART. 131
    Prescriptia raspunderii penale a minorilor
    Termenele de prescriptie a raspunderii penale, prevazute in art. 154, se reduc la jumatate pentru cei care la data savarsirii infractiunii erau minori si se intrerup sau se suspenda in conditiile prevazute de lege pentru majori.
    ART. 132
    Prescriptia executarii masurilor educative
    (1) Masurile educative neprivative de libertate se prescriu intr-un termen de 2 ani de la data ramanerii definitive a hotararii prin care au fost luate.
    (2) Masurile educative privative de libertate se prescriu intr-un termen egal cu durata masurii educative luate, dar nu mai putin de 2 ani.
    (3) Termenele de prescriptie a executarii masurilor educative se intrerup si se suspenda in conditiile prevazute de lege pentru majori.
    (4) in cazul inlocuirii masurilor educative, executarea se prescrie in raport cu masura educativa mai grea si curge de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a dispus inlocuirea.
    ART. 133
    Efectele masurilor educative     Masurile educative nu atrag interdictii, decaderi sau incapacitati.
    ART. 134
    Minorul devenit major
    (1) Dispozitiile prezentului titlu se aplica si majorilor care, la data savarsirii infractiunii, aveau varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani.
    (2) Cand, la data pronuntarii hotararii prin care s-a luat o masura educativa privativa de libertate, infractorul a implinit varsta de 18 ani, instanta, tinand seama de posibilitatile sale de indreptare, de varsta acestuia, precum si de celelalte criterii prevazute in art. 74, poate dispune executarea masurii educative intr-un penitenciar.

Codul Penal - Minoritatea - Dispozitii comune