Codul Penal - Raspunderea penala a persoanei juridice

 

Codul penal - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL VI

Raspunderea penala a persoanei juridice


CAP. III
Dispozitii comune

    ART. 146
    Recidiva in cazul persoanei juridice
    (1) Exista recidiva pentru persoana juridica atunci cand, dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare si pana la reabilitare, persoana juridica savarseste din nou o infractiune, cu intentie sau cu intentie depasita.
    (2) in caz de recidiva, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru noua infractiune se majoreaza cu jumatate, fara a depasi maximul general al pedepsei amenzii.
    (3) Daca amenda anterioara nu a fost executata, in tot sau in parte, amenda stabilita pentru noua infractiune, potrivit alin. (2), se adauga la pedeapsa anterioara sau la restul ramas neexecutat din aceasta.
    (4) Dispozitiile art. 42 se aplica in mod corespunzator.
    ART. 147
    Atenuarea si agravarea raspunderii penale a persoanei juridice
    (1) in caz de concurs de infractiuni, de pluralitate intermediara sau de cauze de atenuare ori agravare a raspunderii penale, persoanei juridice i se aplica regimul amenzii prevazut de lege pentru persoana fizica.
    (2) in caz de pluralitate de infractiuni, pedepsele complementare de natura diferita, cu exceptia dizolvarii, sau cele de aceeasi natura, dar cu continut diferit, se cumuleaza, iar dintre pedepsele complementare de aceeasi natura si cu acelasi continut se aplica cea mai grea.
    (3) in caz de pluralitate de infractiuni, masurile de siguranta luate conform art. 112 se cumuleaza.
    ART. 148
    Prescriptia raspunderii penale     Raspunderea penala a persoanei juridice se prescrie in conditiile prevazute de lege pentru persoana fizica, dispozitiile art. 153-156 aplicandu-se in mod corespunzator.
    ART. 149
    Prescriptia executarii pedepsei
    (1) Termenul de prescriptie a executarii pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani.
    (2) Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie intr-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executata sau considerata ca executata.
    (3) Dispozitiile art. 161, art. 162 alin. (2), art. 163 si art. 164 se aplica in mod corespunzator.
    ART. 150
    Reabilitarea persoanei juridice
    Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept daca, in decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii sau pedeapsa complementara a fost executata sau considerata ca executata, aceasta nu a mai savarsit nicio alta infractiune.
    ART. 151
    Efectele comasarii si divizari persoanei juridice
    (1) in cazul pierderii personalitatii juridice prin fuziune, absorbtie sau divizare intervenita dupa comiterea infractiunii, raspunderea penala si consecintele acesteia se vor angaja:
    a) in sarcina persoanei juridice create prin fuziune;
    b) in sarcina persoanei juridice absorbante;
    c) in sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobandit fractiuni din patrimoniul persoanei divizate.
    (2) in cazul prevazut la alin. (1), la individualizarea pedepsei se va tine seama de cifra de afaceri, respectiv de valoarea activului patrimonial al persoanei juridice care a comis infractiunea, precum si de partea din patrimoniul acesteia care a fost transmisa fiecarei persoane juridice participante la operatiune.

Codul Penal - Raspunderea penala a persoanei juridice - Dispozitii comune