Codul Penal - Raspunderea penala a persoanei juridice

 

Codul penal - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL VI

Raspunderea penala a persoanei juridice


CAP. I
Dispozitii generale

    ART. 135
    Conditiile raspunderii penale a persoanei juridice
    (1) Persoana juridica, cu exceptia statului si a autoritatilor publice, raspunde penal pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice.
    (2) Institutiile publice nu raspund penal pentru infractiunile savarsite in exercitarea unei activitati ce nu poate face obiectul domeniului privat.
    (3) Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a contribuit la savarsirea aceleiasi fapte.
    ART. 136
    Pedepsele aplicabile persoanei juridice
    (1) Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale si complementare.
    (2) Pedeapsa principala este amenda.
    (3) Pedepsele complementare sunt:
    a) dizolvarea persoanei juridice;
    b) suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la 3 ani;
    c) inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la 3 ani;
    d) interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice pe o durata de la unu la 3 ani;
    e) plasarea sub supraveghere judiciara;
    f) afisarea sau publicarea hotararii de condamnare.
    ART. 137
    Stabilirea amenzii pentru persoana juridica
    (1) Amenda consta in suma de bani pe care persoana juridica este condamnata sa o plateasca statului.
    (2) Cuantumul amenzii se stabileste prin sistemul zilelor-amenda. Suma corespunzatoare unei zile-amenda, cuprinsa intre 100 si 5.000 lei, se inmulteste cu numarul zilelor-amenda, care este cuprins intre 30 de zile si 600 de zile.
    (3) Instanta stabileste numarul zilelor-amenda tinand cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzatoare unei zile-amenda se determina tinand seama de cifra de afaceri, in cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial in cazul altor persoane juridice, precum si de celelalte obligatii ale persoanei juridice.
    (4) Limitele speciale ale zilelor-amenda sunt cuprinse intre:
    a) 60 si 180 de zile-amenda, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita numai pedeapsa amenzii;
    b) 120 si 240 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 5 ani, unica sau alternativ cu pedeapsa amenzii;
    c) 180 si 300 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 10 ani;
    d) 240 si 420 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 20 de ani;
    e) 360 si 510 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 20 de ani sau detentiunea pe viata.
    (5) Cand prin infractiunea savarsita persoana juridica a urmarit obtinerea unui folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amenda prevazute de lege pentru infractiunea comisa se pot majora cu o treime, fara a se depasi maximul general al amenzii. La stabilirea amenzii se va tine seama de valoarea folosului patrimonial obtinut sau urmarit.

Codul Penal - Raspunderea penala a persoanei juridice - Dispozitii Generale