Codul Penal - Raspunderea penala a persoanei juridice

 

Codul penal - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL VI

Raspunderea penala a persoanei juridice


CAP. II
Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice

    ART. 138
    Aplicarea si executarea pedepselor complementare in cazul persoanei juridice
    (1) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci cand instanta constata ca, fata de natura si gravitatea infractiunii, precum si de imprejurarile cauzei, aceste pedepse sunt necesare.
    (2) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa.
    (3) Pedepsele complementare prevazute in art. 136 alin. (3) lit. b)-f) se pot aplica in mod cumulativ.
    (4) Executarea pedepselor complementare incepe dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare.
    ART. 139
    Dizolvarea persoanei juridice
    (1) Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice se aplica atunci cand:
    a) persoana juridica a fost constituita in scopul savarsirii de infractiuni;
    b) obiectul sau de activitate a fost deturnat in scopul comiterii de infractiuni, iar pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea mai mare de 3 ani.
    (2) in caz de neexecutare, cu rea-credinta, a uneia dintre pedepsele complementare prevazute in art. 136 alin. (3) lit. b)-e), instanta dispune dizolvarea persoanei juridice.
    (3) Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii, iar o copie a dispozitivului hotararii definitive de condamnare prin care s-a aplicat aceasta pedeapsa va fi comunicata, de indata, instantei civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului.
    ART. 140
    Suspendarea activitatii persoanei juridice
    (1) Pedeapsa complementara a suspendarii activitatii persoanei juridice consta in interzicerea desfasurarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice in realizarea careia a fost savarsita infractiunea.
    (2) in caz de neexecutare, cu rea-credinta, a pedepsei complementare prevazute in art. 136 alin. (3) lit. f), instanta dispune suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice pana la punerea in executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni.
    (3) Daca pana la implinirea termenului prevazut in alin. (2) pedeapsa complementara nu a fost pusa in executare, instanta dispune dizolvarea persoanei juridice.
    ART. 141
    Neaplicarea dizolvarii sau suspendarii activitatii persoanei juridice
    (1) Pedepsele complementare prevazute in art. 136 alin. (3) lit. a) si lit. b) nu pot fi aplicate institutiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor si organizatiilor religioase ori apartinand minoritatilor nationale, constituite potrivit legii.
    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul presei.
    ART. 142
    inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
    (1) Pedeapsa complementara a inchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice consta in inchiderea unuia sau mai multora dintre punctele de lucru apartinand persoanei juridice cu scop lucrativ, in care s-a desfasurat activitatea in realizarea careia a fost savarsita infractiunea.
    (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul presei.
    ART. 143
    Interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice     Pedeapsa complementara a interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice consta in interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achizitii publice, prevazute de lege.
    ART. 144
    Plasarea sub supraveghere judiciara
    (1) Plasarea sub supraveghere judiciara consta in desemnarea de catre instanta a unui administrator judiciar sau a unui mandatar judiciar care va supraveghea, pe o perioada de la unu la 3 ani, desfasurarea activitatii ce a ocazionat savarsirea infractiunii.
    (2) Administratorul judiciar sau mandatarul judiciar are obligatia de a sesiza instanta atunci cand constata ca persoana juridica nu a luat masurile necesare in vederea prevenirii comiterii de noi infractiuni. in cazul in care instanta constata ca sesizarea este intemeiata, dispune inlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa prevazuta in art. 140.
    (3) Plasarea sub supraveghere judiciara nu se aplica in cazul persoanelor juridice mentionate in art. 141.
    ART. 145
    Afisarea sau publicarea hotararii de condamnare
    (1) Afisarea hotararii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizeaza pe cheltuiala persoanei juridice condamnate.
    (2) Prin afisarea sau publicarea hotararii de condamnare nu poate fi dezvaluita identitatea altor persoane.
    (3) Afisarea hotararii de condamnare se realizeaza in extras, in forma si locul stabilite de instanta, pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni.
    (4) Publicarea hotararii de condamnare se face in extras si in forma stabilita de instanta, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuala, desemnate de instanta.
    (5) Daca publicarea se face prin presa scrisa sau audiovizuala, instanta stabileste numarul aparitiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar in cazul publicarii prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu poate depasi 3 luni.

Codul Penal - Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice