Codul Penal - Minoritatea

 

Codul penal - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL V

Minoritatea


CAP. II
Regimul masurilor educative neprivative de libertate

    ART. 117
    Stagiul de formare civica
    (1) Masura educativa a stagiului de formare civica consta in obligatia minorului de a participa la un program cu o durata de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta sa inteleaga consecintele legale si sociale la care se expune in cazul savarsirii de infractiuni si pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul sau viitor.
    (2) Organizarea, asigurarea participarii si supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civica, se fac sub coordonarea serviciului de probatiune, fara a afecta programul scolar sau profesional al minorului.
    ART. 118
    Supravegherea     Masura educativa a supravegherii consta in controlarea si indrumarea minorului in cadrul programului sau zilnic, pe o durata cuprinsa intre doua si 6 luni, sub coordonarea serviciului de probatiune, pentru a asigura participarea la cursuri scolare sau de formare profesionala si prevenirea desfasurarii unor activitati sau intrarea in legatura cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de indreptare a acestuia.
    ART. 119
    Consemnarea la sfarsit de saptamana
    (1) Masura educativa a consemnarii la sfarsit de saptamana consta in obligatia minorului de a nu parasi locuinta in zilele de sambata si duminica, pe o durata cuprinsa intre 4 si 12 saptamani, afara de cazul in care, in aceasta perioada, are obligatia de a participa la anumite programe ori de a desfasura anumite activitati impuse de instanta.
    (2) Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probatiune.
    ART. 120
    Asistarea zilnica
    (1) Masura educativa a asistarii zilnice consta in obligatia minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de probatiune, care contine orarul si conditiile de desfasurare a activitatilor, precum si interdictiile impuse minorului.
    (2) Masura educativa a asistarii zilnice se ia pe o durata cuprinsa intre 3 si 6 luni, iar supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probatiune.
    ART. 121
    Obligatii ce pot fi impuse minorului
    (1) Pe durata executarii masurilor educative neprivative de libertate, instanta poate impune minorului una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii:
    a) sa urmeze un curs de pregatire scolara sau formare profesionala;
    b) sa nu depaseasca, fara acordul serviciului de probatiune, limita teritoriala stabilita de instanta;
    c) sa nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta;
    d) sa nu se apropie si sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participantii la savarsirea infractiunii ori cu alte persoane stabilite de instanta;
    e) sa se prezinte la serviciul de probatiune la datele fixate de acesta;
    f) sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire medicala.
    (2) Cand stabileste obligatia prevazuta in alin. (1) lit. d), instanta individualizeaza, in concret, continutul acestei obligatii, tinand seama de imprejurarile cauzei.
    (3) Supravegherea executarii obligatiilor impuse de instanta se face sub coordonarea serviciului de probatiune.
    (4) Pe durata executarii masurii educative neprivative de libertate, serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta, daca:
    a) au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;
    b) persoana supravegheata nu respecta conditiile de executare a masurii educative sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin.
    ART. 122
    Modificarea sau incetarea obligatiilor
    (1) Daca, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifica fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor in mod corespunzator, pentru a asigura persoanei supravegheate sanse mai mari de indreptare.
    (2) Instanta dispune incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le-a impus, cand apreciaza ca mentinerea acestora nu mai este necesara.
    ART. 123
    Prelungirea sau inlocuirea masurilor educative neprivative de libertate
    (1) Daca minorul nu respecta, cu rea-credinta, conditiile de executare a masurii educative sau a obligatiilor impuse, instanta dispune:
    a) prelungirea masurii educative, fara a putea depasi maximul prevazut de lege pentru aceasta;
    b) inlocuirea masurii luate cu o alta masura educativa neprivativa de libertate mai severa;
    c) inlocuirea masurii luate cu internarea intr-un centru educativ, in cazul in care, initial, s-a luat masura educativa neprivativa de libertate cea mai severa, pe durata sa maxima.
    (2) in cazurile prevazute in alin. (1) lit. a) si lit. b), daca nici de aceasta data nu sunt respectate conditiile de executare a masurii educative sau a obligatiilor impuse, instanta inlocuieste masura educativa neprivativa de libertate cu masura internarii intr-un centru educativ.
    (3) Daca minorul aflat in executarea unei masuri educative neprivative de libertate savarseste o noua infractiune sau este judecat pentru o infractiune concurenta savarsita anterior, instanta dispune:
    a) prelungirea masurii educative luate initial, fara a putea depasi maximul prevazut de lege pentru aceasta;
    b) inlocuirea masurii luate initial cu o alta masura educativa neprivativa de libertate mai severa;
    c) inlocuirea masurii luate initial cu o masura educativa privativa de libertate.
    (4) in cazurile prevazute in alin. (1) lit. a) si lit. b), precum si in alin. (3) lit. a) si lit. b), instanta poate impune noi obligatii in sarcina minorului ori sporeste conditiile de executare a celor existente.

Codul Penal - Regimul masurilor educative neprivative de libertate