Codul Penal - Pedepsele

 

Codul penal - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL III

Pedepsele


CAP. V
Individualizarea pedepselor


SECTIUNEA a 3-a
Renuntarea la aplicarea pedepsei

     ART. 80
    Conditiile renuntarii la aplicarea pedepsei
    (1) Instanta poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei daca sunt intrunite urmatoarele conditii:
    a) infractiunea savarsita prezinta o gravitate redusa, avand in vedere natura si intinderea urmarilor produse, mijloacele folosite, modul si imprejurarile in care a fost comisa, motivul si scopul urmarit;
    b) in raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna din cauza consecintelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.
    (2) Nu se poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei daca:
    a) infractorul a mai suferit anterior o condamnare, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 42 lit. a) si lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare;
    b) fata de acelasi infractor s-a mai dispus renuntarea la aplicarea pedepsei in ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infractiunii pentru care este judecat;
    c) infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor;
    d) pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea mai mare de 3 ani.
    (3) in caz de concurs de infractiuni, renuntarea la aplicarea pedepsei se poate dispune daca pentru fiecare infractiune concurenta sunt indeplinite conditiile prevazute in alin. (1) si alin. (2).
     ART. 81
    Avertismentul
    (1) Cand dispune renuntarea la aplicarea pedepsei, instanta aplica infractorului un avertisment.
    (2) Avertismentul consta in prezentarea motivelor de fapt care au determinat renuntarea la aplicarea pedepsei si atentionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune daca va mai comite infractiuni.
    (3) in caz de concurs de infractiuni se aplica un singur avertisment.
     ART. 82
    Efectele renuntarii la aplicarea pedepsei
    (1) Persoana fata de care s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei nu este supusa niciunei decaderi, interdictii sau incapacitati ce ar putea decurge din infractiunea savarsita.
    (2) Renuntarea la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotarare.

Codul Penal - Renuntarea la aplicarea pedepsei