Constitutia RomanieiModificata si completata prin Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicata de Consiliul Legislativ, in temeiul art. 152 din Constitutie, cu reactualizarea denumirilor si dandu-se textelor o noua numerotare (art. 152 a devenit, in forma republicata, art. 156).
Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003 a fost aprobata prin referendumul national din 18-19 octombrie 2003 si a intrat in vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 a Hotararii Curtii Constitutionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului national din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei.
Constitutia Romaniei, in forma initiala, a fost adoptata in sedinta Adunarii Constituante din 21 noiembrie 1991, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 si a intrat in vigoare in urma aprobarii ei prin referendumul national din 8 decembrie 1991.

TITLUL I - Principii generale

ARTICOLUL 1 Statul roman

ARTICOLUL 2 Suveranitatea

ARTICOLUL 3 Teritoriul

ARTICOLUL 4 Unitatea poporului si egalitatea intre cetateni

ARTICOLUL 5 Cetatenia

ARTICOLUL 6 Dreptul la identitate

ARTICOLUL 7 Romanii din strainatate

ARTICOLUL 8 Pluralismul si partidele politice

ARTICOLUL 9 Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale

ARTICOLUL 10 Relatii internationale

ARTICOLUL 11 Dreptul international si dreptul intern

ARTICOLUL 12 Simboluri nationale

ARTICOLUL 13 Limba oficiala

ARTICOLUL 14 Capitala

TITLUL II Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale

CAPITOLUL I Dispozitii comune

ARTICOLUL 15 Universalitatea

ARTICOLUL 16 Egalitatea in drepturi

ARTICOLUL 17 Cetatenii romani in strainatate

ARTICOLUL 18 Cetatenii straini si apatrizii

ARTICOLUL 19 Extradarea si expulzarea

ARTICOLUL 20 Tratatele internationale privind drepturile omului

ARTICOLUL 21 Accesul liber la justitie

CAPITOLUL II Drepturile si libertatile fundamentale

ARTICOLUL 22 Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica

ARTICOLUL 23 Libertatea individuala

ARTICOLUL 24 Dreptul la aparare

ARTICOLUL 25 Libera circulatie

ARTICOLUL 26 Viata intima, familiala si privata

ARTICOLUL 27 Inviolabilitatea domiciliului

ARTICOLUL 28 Secretul corespondentei

ARTICOLUL 29 Libertatea constiintei

ARTICOLUL 30 Libertatea de exprimare

ARTICOLUL 31 Dreptul la informatie

ARTICOLUL 32 Dreptul la invatatura

ARTICOLUL 33 Accesul la cultura

ARTICOLUL 34 Dreptul la ocrotirea sanatatii

ARTICOLUL 35 Dreptul la mediu sanatos

ARTICOLUL 36 Dreptul de vot

ARTICOLUL 37 Dreptul de a fi ales

ARTICOLUL 38 Dreptul de a fi ales in Parlamentul European

ARTICOLUL 39 Libertatea intrunirilor

ARTICOLUL 40 Dreptul de asociere

ARTICOLUL 41 Munca si protectia sociala a muncii

ARTICOLUL 42 Interzicerea muncii fortate

ARTICOLUL 43 Dreptul la greva

ARTICOLUL 44 Dreptul de proprietate privata

ARTICOLUL 45 Libertatea economica

ARTICOLUL 46 Dreptul la mostenire

ARTICOLUL 47 Nivelul de trai

ARTICOLUL 48 Familia

ARTICOLUL 49 Protectia copiilor si a tinerilor

ARTICOLUL 50 Protectia persoanelor cu handicap

ARTICOLUL 51 Dreptul de petitionare

ARTICOLUL 52 Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica

ARTICOLUL 53 Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati

CAPITOLUL III Indatoririle fundamentale

ARTICOLUL 54 Fidelitatea fata de tara

ARTICOLUL 55 Apararea tarii

ARTICOLUL 56 Contributii financiare

ARTICOLUL 57 Exercitarea drepturilor si a libertatilor

CAPITOLUL IV Avocatul Poporului

ARTICOLUL 58 Numirea si rolul

ARTICOLUL 59 Exercitarea atributiilor

ARTICOLUL 60 Raportul in fata Parlamentului

TITLUL III Autoritatile publice

CAPITOLUL IParlamentul
SECTIUNEA 1 Organizare si functionare

ARTICOLUL 61 Rolul si structura

ARTICOLUL 62 Alegerea Camerelor

ARTICOLUL 63 Durata mandatului

ARTICOLUL 64 Organizarea interna

ARTICOLUL 65 Sedintele Camerelor

ARTICOLUL 66 Sesiuni

ARTICOLUL 67 Actele juridice si cvorumul legal

ARTICOLUL 68 Caracterul public al sedintelor

SECTIUNEA a 2-a Statutul deputatilor si al senatorilor

ARTICOLUL 69 Mandatul reprezentativ

ARTICOLUL 70 Mandatul deputatilor si al senatorilor

ARTICOLUL 71 Incompatibilitati

ARTICOLUL 72 Imunitatea parlamentara

SECTIUNEA a 3-a Legiferarea

ARTICOLUL 73 Categorii de legi

ARTICOLUL 74 Initiativa legislativa

ARTICOLUL 75 Sesizarea Camerelor

ARTICOLUL 76 Adoptarea legilor si a hotararilor

ARTICOLUL 77 Promulgarea legii

ARTICOLUL 78 Intrarea in vigoare a legii

ARTICOLUL 79 Consiliul Legislativ

CAPITOLUL II Presedintele Romaniei

ARTICOLUL 80 Rolul Presedintelui

ARTICOLUL 81 Alegerea Presedintelui

ARTICOLUL 82 Validarea mandatului si depunerea juramantului

ARTICOLUL 83 Durata mandatului

ARTICOLUL 84 Incompatibilitati si imunitati

ARTICOLUL 85 Numirea Guvernului

ARTICOLUL 86 Consultarea Guvernului

ARTICOLUL 87 Participarea la sedintele Guvernului

ARTICOLUL 88 Mesaje

ARTICOLUL 89 Dizolvarea Parlamentului

ARTICOLUL 90 Referendumul

ARTICOLUL 91 Atributii in domeniul politicii externe

ARTICOLUL 92 Atributii in domeniul apararii

ARTICOLUL 93 Masuri exceptionale

ARTICOLUL 94 Alte atributii

ARTICOLUL 95 Suspendarea din functie

ARTICOLUL 96 Punerea sub acuzare

ARTICOLUL 97 Vacanta functiei

ARTICOLUL 98 Interimatul functiei

ARTICOLUL 99 Raspunderea presedintelui interimar

ARTICOLUL 100 Actele Presedintelui

ARTICOLUL 101 Indemnizatia si celelalte drepturi